Dokkum Markt – de terp van Bonifatius

Opdrachtgevergemeente Dongeradeel
Datum2016-2018
Weblinkdongeradeel.nl
Categorie
Ontwerpteam DOKKUM MARKT: HOSPER, Fu Factory, Birthe Leemeijer, Enno Zuidema & gemeente Dongeradeel.

De Markt in Dokkum ligt op historische grond: hier ligt het martelaarsveld van Bonifatius, stond vroeger een grote abdijkerk en werd eeuwenlang begraven.
Voor de herinrichting is intensief samengewerkt met een afvaardiging uit de Mienskip van Dokkum. Hierdoor is er een breed gedragen ontwerp ontstaan, waarbij de ijsfontein (ontwerp: Birthe Leemeijer voor de Culturele Hoofdstad van Europa, 2018 ) een centrale plek op het plein krijgt.
De gedachtenisterp voor Bonifatius wordt in ere hersteld; de abdijkerk wordt zichtbaar gemaakt in de pleinvloer van graniet en kloostermoppen. De Markt wordt deels autoluw en wordt een mooie verblijfsplek met bomen en zitbanken te midden van grasperken.

HOSPER-Fu Factory-Dokkum Markt-historische lagen
belangrijke historische lagen: de Bonifatiusterp en -put, begraafplaats en abdijkerk
HOSPER-Fu Factory-Dokkum Markt-plankaart
plankaart heringerichte Markt
HOSPER-Fu Factory-Dokkum Markt-3d ijsfontein
plein met zicht op ijsfontein, bekeken vanaf onderzijde terp
HOSPER-Fu Factory-Dokkum Markt-3d met terras
doorzicht vanaf terras over terp naar beneden
HOSPER-Fu Factory-Dokkum Markt-bestratingspatroon graniet
detail van granieten bestrating met abdijkerk in klinkers
HOSPER-Fu Factory-Dokkum Markt-presentatie Grote Kerk
presentatie en discussie in de Grote Kerk met inwoners van Dokkum

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren