Noordelijke IJdijken – verleden, heden, toekomst

Opdrachtgevergemeente Amsterdam, Stimuleringsfonds Architectuur
Datum2005-2006
Weblinknl.wikipedia.org
Categorie,
ontwerp: HOSPER met Rob van Leeuwen

Een studie naar verleden, heden en toekomst van de noordelijke IJdijken.

Vanaf 2500 BC tot op heden is de verschuivende delta van het OerIJ, de voorloper van het IJ, bevolkt geweest en in cultuur gebracht. In de Romeinse tijd slibde zeemonding al dicht, en vanaf de 12e eeuw werd het IJ geleidelijk ingedijkt. Sinds de aanleg van het Noordzeekanaal is het steeds lastiger geworden om de IJdijken overal te herkennen.

Tegenwoordig ligt het OerIJ-land­schap in een planologisch ‘hogedrukge­bied’. In hoog tempo versnippert het gebied door de bouw van woonwij­ken, bedrijventerreinen, infrastructuur en incidentele natuurontwikkeling. Het OerIJ kan in dit hoogdynami­sche deel van Nederland worden ingezet als samenbindende en onderscheidende drager van nieuwe, karakteristieke plan­nen met plekgebonden identiteit die de geschiedenis van het landschap recht doen.

Het geheim voor de ontwikkeling van een ‘Oer-taal’ ligt in de randen en het onderscheid tussen (voormalig) binnen- en buitendijks land. De IJ-dijken zijn autonome lijnen die het verhaal van de inpoldering kunnen vertellen en een belangrijke schakel kunnen zijn in het recreatieve netwerk.

noordelijke IJdijken-kaarten
IJdijken op de kaart en door de tijd
Noordelijke IJdijken historie-1700-1800
geschiedenis IJdijken: 1600-1700
Noordelijke IJdijken in beweging
dé IJdijken bestaan niet: de dijk heeft op verschillende plaatsen gelegen
ook het profiel van de dijk veranderde steeds
Noordelijke IJdijken-10 waarnemingen
tien waarnemingen
Noordelijke IJdijken-dijkprofiel huidig
dijk, voor- en achterland: basis voor toekomstige veranderingen