Katwijk Park Rijnsoever – woonwijk in het groen

Opdrachtgevergemeente Katwijk
Datum2006-2007
Weblinkkatwijk.nl
Categorie
Ontwerp Park Rijnsoever: HOSPER

Park Rijnsoever is een nieuwe woonwijk gelegen in het noorden van Katwijk. De wijk wordt begrensd door groene ruimtes. Centraal in het plangebied komt een park met een riante waterpartij. De woongebieden ten noorden en zuiden van het park zijn gezoneerd op basis van de aansluitingen met de aan­grenzende woonwijk. Iedere zone heeft een eigen identiteit; woon­complexen aan de oostzijde, rijwoningen aan autoluwe staten in het middendeel en duurdere (half-)vrijstaande woningen aan de westzijde. De woongebieden zijn met de centrale parkzone verbonden via een stelsel van groene, autoluwe ruimtes. De auto-ontsluiting en het parkeren zijn hier zoveel mogelijk van gescheiden.

HOSPER_Katwijk Park Rijnsoever-luchtfoto
luchtfoto, met daarop zichtbaar de helft van de gebouwde wijk
HOSPER_Katwijk Park Rijnsoever-concept
concept
HOSPER_Katwijk Park Rijnsoever-sfeerbeeld
schets Lucas Kukler
HOSPER_Katwijk Park Rijnsoever-artist impression
artist impression
HOSPER_Katwijk Park Rijnsoever-plankaart
plankaart
HOSPER_Katwijk Park Rijnsoever-parkwoningen
parkwoningen

 

Bewaren