WaddenWerken – vooruitstrevende manier van dijkversterking

OpdrachtgeverRijkswaterstaat directie IJsselmeergebied
Datum2008
Weblinkwur.nl
Categorie
Ontwerp WaddenWerken: DHV, HOSPER, IMARES

De Afsluitdijk voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. In de visie WaddenWerken wordt gebruik gemaakt van natuurlijke processen om de dijk te versterken. Zij wordt niet verhoogd maar aan de zeezijde met kwelders – begroeide wadplaten – verbreed. Zij vormen een natuurlijke, robuuste vooroever voor de dijk en zwakken de inkomende golven af. Door natuurlijke opslibbing groeien zij mee met de zeespiegelstijging. Tevens vormen zij een nieuw natuurgebied van 1500 hectare, dat ook recreatieve mogelijkheden biedt.
WaddenWerken is zo ontworpen dat het originele profiel van de Afsluitdijk herkenbaar blijft, cultuurhistorische waarden bewaard blijven, de ecologische waarden en recreatieve mogelijkheden versterkt worden. De beleving van het landschap wordt versterkt door de aan­leg van twee hoge bruggen als toegangs­poorten, die een gelijktijdige passage van scheepvaart en wegverkeer mogelijk maken en die een fantastisch uitzicht bieden over Waddenzee en IJsselmeer.

HOSPER-WaddenWerken-Afsluitdijk-2030
Afsluitdijk in 2030
HOSPER-WaddenWerken-profielen
profielen: bestaand en nieuw
HOSPER-WaddenWerken-Afsluitdijk-Wadcentrum
Wadcentrum bij aanlanding Friesland (schets Lucas Kukler)
HOSPER-WaddenWerken-Afsluitdijk-Noordhollandse brug
Noordhollandse brug (schets Lucas Kukler)
HOSPER-WaddenWerken-Afsluitdijk-Midden dijk
Afsluitdijk met kwelders aan waddenzijde (schets Lucas Kukler)
HOSPER-WaddenWerken-Afsluitdijk-Friese brug
Friese brug (schets Lucas Kukler)

 

Bewaren