Wieringen Polder Waard Nieuwland

Opdrachtgeverprovincie Noord-Holland
Datum2015-2016
Weblinkhhnk.nl
Categorie
Ontwerp Polder Waard Nieuwland: mxt landschappen met fu factory

Opgave: het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil het watersysteem verbeteren in Polder Waard Nieuwland.
In het ontwerp wordt de grond die vrijkomt bij het verbreden van sloten gebruikt om een bestaand schouwpad te verbreden en op te hogen. Dit kan gebruikt worden als wandelpad voor recreanten.
Op enkele markante plekken komen bijzondere banken te staan (polderbank en tribunebank). In het deels met riet beplante dijklandschap worden plaatselijk enkele bomen geplant om meer dieptewerking in het landschap te krijgen. Er zijn verder speciale ‘projecthekken’ ontworpen die informatie verschaffen over de polder.

MXT-Fu Factory-PWN-fase 3-routekaart buiten broedseizoen
wandelpad buiten broedseizoen
MXT-Fu Factory-PWN-fase 1-grondbalans
grondbalans sloten verbreden en kaden ophogen
MXT-Fu Factory-PWN-Fase 3-streefbeeld
oostelijk deel plangebied
MXT_PWN_ontwerp polderbank
ontwerp polderbank bij Wierdijk

 

MXT-Fu Factory-PWN-fase 3-tribune
tribunebank oostzijde Polder Waard Nieuwland
MXT-Fu Factory-PWN-foto
foto boezemdijk met Polder Waard Nieuwland links

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren