Masterplan vliegbasis Soesterberg – herontwikkeling militaire vliegbasis

Opdrachtgeverprovincie Utrecht, gemeentes Soest & Zeist
Datum2007-2008
Weblinkutrechtslandschap.nl
Categorie
Ontwerp masterplan vliegbasis Soesterberg: HOSPER met Arcadis, Planmaat

Voor de voormalige vliegbasis (400 ha groot) is een park ontworpen waarin cultuurhistorie (mili­tair erfgoed), natuurontwikkeling en re­creatie hand in hand gaan en een relatie leggen met de hele Heuvelrug. Blikvan­ger is het 60 ha grote museumkwartier met daarin opgenomen het Nationale De­fensiemuseum en het Bezoekerscentrum voor de Heuvelrug. Het museum­kwartier is gesitueerd op de flank van de Soesterberg van waaruit zicht is op de prachtige open ruimte in het hart van de Heuvelrug.

In het plan wordt de openheid benadrukt en daarmee de ba­kermat van de luchtvaart. De landingsbanen worden benadrukt door de bestaande bosranden uit te breiden. Vanuit de westkant en vanuit het dorp Soesterberg zal de open ruimte toegankelijk worden gemaakt door een intensief netwerk van fiets- en wandelpaden.

De “Soesterberg”, van waaraf 100 jaar geleden de eerste vliegactiviteiten plaatsvonden (de vliegheide), wordt land­schappelijk benadrukt door met heide en bosschages een geleidelijke overgang te creëren van de schraalgraslanden naar bos.
Het dorp Soesterberg krijgt een tweetal impulsen in het plan. Ingezet wordt op een toeristisch-recreatieve ontwikke­ling door het park het dorp in te trekken en door het dorp optimaal te verbinden met het Museumkwartier en station Den Dolder-Vliegbasis. Daarnaast krijgt het dorp een gezicht aan de vliegbasis door de ontwikkeling van een nieuwe parkrand met woningen.

HOSPER-vliegbasis Soesterberg-bakermat
de vliegheide: bakermat luchtvaart Nederland
HOSPER-vliegbasis Soesterberg-concept
concept
HOSPER-vliegbasis Soesterberg-masterplankaart
masterplan
HOSPER-vliegbasis Soesterberg-shelter als schaapskooi
vliegtuig-shelter ingericht als schaapskooi
HOSPER-Vliegbasis Soesterberg-schaapskooi in shelter
schaapskooi in voormalige vliegtuig-shelter
HOSPER-vliegbasis Soesterberg-museumkwartier
museumkwartier met op achtergrond de Soesterberg

Bewaren