Rotterdam Hart van Zuid – transformatie centrum

OpdrachtgeverBallast Nedam, Heijmans Vastgoed
Datum2016
Weblinkhartvanzuidrotterdam.nl
Categorie
Ontwerp: Kraaijvanger met Fu Factory.

De gebiedsontwikkeling Rotterdam Hart van Zuid is één van de grootste binnenstedelijke ontwikkelingen van deze tijd. Het gebied, dat ruim 60 hectare telt, krijgt een mix van functies (cultuur, sport, wonen, retail, onderwijs) en wordt de komende jaren in fasen geherstructureerd. Het project moet Rotterdam-Zuid een kwaliteitsimpuls geven, extra banen en betere voorzieningen voor de bewoners opleveren. Onderdelen van het plan zijn o.a.: de vernieuwing van het busstation, het autoluw maken van de belangrijkste voetgangersverbinding, de (ver)bouw van het zwembad, een nieuw Zuidplein-theater, uitbreiding van AHOY, en in de toekomst eventueel de opwaardering van het winkelcentrum.

Kraaijvanger-Fu Factory-Hart van Zuid-luchtfoto
luchtfoto omgeving Zuidplein-AHOY
Kraaijvanger-Fu Factory-Hart van Zuid-ov-knoop
station Zuidplein – busstation
Kraaijvanger-Fu Factory-Hart van Zuid-plankaart maaiveld
plankaart basisvariant
Kraaijvanger-Fu Factory-Hart van Zuid-programma
gebouwde programma’s – plusvariant
Kraaijvanger-Fu Factory-Hart van Zuid-schema WC
schema kavelpaspoort winkelcentrum
Kraaijvanger-Fu Factory-Hart van Zuid_kavelpaspoort-schema
schema’s kavelpaspoort Hotel AHOY

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren